Skip to content

Özel Yazılım Hizmetleri

İş yönetim yazılımları geliştirme hizmetlerimiz ile işletmenize özel yazılımlar oluşturuyoruz. İş danışmanları olarak derin sektör uzmanlığımız, ihtiyaçlarınızı derinlemesine incelememiz için bize güç vermektedir.

İşletmenize Özel Yazılım

Özel Yazılım Çözümlerimiz

Entegrasyon Hizmetleri

İşletmenizde kullandığınız yazılımları tek bir çatı altında toplayarak konsolide bir yapı hizmeti sunuyoruz.

İş Zekası ve Raporlama

İşletmenize ait verilerinin toplandığı ve analiz edildiği iş zekası sürecinin bir parçasıdır. Raporlama, işletmenizin verilerini anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştürmek için kullanılan bir araçtır. 

Paket Yazılımlar

Şirketinizin kullanımı açısından her düzeyde geliştirilmiş, sizin iş hacminize göre yönlendirilebilen yazılımları kullanmaya hazır şekilde size temin ediyoruz.

Özel yazılım geliştirme, bir kurum veya kişinin belirli bir amaç ve ihtiyaca uygun bir yazılım üretme işlemidir. Bu amaç ve ihtiyaç, genellikle kurumun veya kişinin özel bir işlemi gerçekleştirmesi için gereken bir özellik olabilir. Özel yazılım geliştirme, genel yazılımlardan farklı olarak, sadece bir kurum veya kişi tarafından kullanılmak üzere üretilir ve genel olarak pazara sunulmaz. Özel yazılım geliştirme, birçok farklı sektörde kullanılabilir ve çeşitli farklı işlevleri gerçekleştirme yeteneğine sahip olabilir. Örneğin, bir perakende şirketi özel bir yazılım geliştirerek, satış verilerini toplama ve analiz etme işlemlerini otomatikleştirebilir. Ya da bir sağlık kuruluşu, hasta verilerini toplama ve yönetme işlemlerini kolaylaştırmak için özel bir yazılım geliştirebilir.